Tag: podręcznik

Podręcznik “To jest chemia 1”

Z chemią mamy do czynienia na co dzień. Możemy ją znaleźć w produktach spożywczych, lekach, środkach czystości i innych wytworach. Może być ona naszym przyjacielem lub wrogiem, zależnie od tego w jaki sposób ją wykorzystamy. Podręcznik “To jest chemia 1” autorstwa Aleksandry Mrzigod przybliży uczniów do niezwykle ciekawego świata chemii.

Ciekawość i bezpieczeństwo

Nauczyciel chemii ma wiele możliwości, aby przeprowadzić ciekawie zajęcia. Po nauce teorii z książki,  jeżeli warunki na to pozwalają, może zorganizować wykonywanie doświadczeń chemicznych bądź innych eksperymentów. Lekcje chemii powinny odbywać się więc w pracowni chemicznej, aby nauczyciel i uczniowie mieli możliwość aktywnej i ciekawej nauki.

Nauczyciel prowadzący zajęcia z zakresu chemii powinien zadbać o bezpieczeństwo na jego lekcjach.  Uczniowie mają obowiązek zapoznania się z zasadami BHP, które nauczyciel ma obowiązek omówić na pierwszych zajęciach z tego przedmiotu. Młodzi ludzie, chcący zaznać trochę rozrywki podczas lekcji mogą zachowywać się niezgodnie z obowiązującymi regułami, przez co mogą narazić się na niebezpieczeństwo.  Dlatego ważne jest, aby przed każdym doświadczeniem chemicznym nauczyciel przypominał w jaki sposób należy się zachować. Prowadzący powinien wiedzieć, w jaki sposób należy postąpić w przypadku oparzeń bądź zatruć substancjami chemicznymi. Znajomość zasad pierwszej pomocy jest niezbędna w tym zawodzie i niekiedy może uratować życie. Przed rozpoczęciem wykonywania eksperymentów, podopieczni powinni być odziani w odpowiedni strój roboczy, a dokooła nich nie powinny znajdować się żadne zbędne rzeczy. Po omówieniu wszelkich zasad przyszedł czas na niezwykle ciekawe lekcje z zakresu chemii.

Podręcznik pisany z pasją

Podręcznik  “To jest chemia 1” jest podręcznikiem przeznaczonym dla uczniów szkół średnich i obejmuje zakres rozszerzony tego przedmiotu. Już na pierwszej stronie opisane są zasady BHP i podstawowe symbole chemiczne. Książka została przygotowana z myślą o uczniach, którzy chcą przygotować się do matury rozszerzonej.Znajdujące się w niej ilustracje, opisy i przykłady rozwiązań doskonale wyjaśniają nawet najtrudniejsze zagadnienia. Każdy uczeń ma możliwość systematycznego przygotowywania się do egzaminu dojrzałości, dzięki umieszczonym w książce sekcji powtórkowych. Bardziej ambitni młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez przyswajanie nieobowiązkowych treści z sekcji „To jest interesujące”.

Z serii „To jest chemia” możemy wyróżnić:

–  “To jest chemia” – podręcznik i karty pracy na poziomie podstawowym,

–  “To jest chemia 1” – podręcznik oraz karty pracy na poziomie rozszerzonym dla klasy 3,

–  “To jest chemia 2” – podręcznik oraz karty pracy na poziomie rozszerzonym dla klasy 3,

– zbiór zadań na poziomie rozszerzonym,

– dedykowane repetytoria maturalne z chemii.

 
Sposób na zainteresowanie uczniów informatyką

Podręcznik informatyka europejczyka to publikacja do informatyki, przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych. Książka została przygotowana przez wydawnictwo Helion, a autorką jest doświadczona pedagog Jolanta Pańczyk. Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawową programową i zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręcznik jest sprawdzonym sposobem na zainteresowanie uczniów informatyką oraz przekazanie im wymaganej wiedzy w przystępny i ciekawy sposób.

Możliwość opanowania wielu ważnych umiejętności

Ważną zaletą podręcznika jest łączenie teorii z praktyką. Niemal każde ćwiczenie i każda przekazywana treść teoretyczna mają natychmiastowe odniesienie do praktyki. Dzięki podręcznikowi uczniowie nauczą się wykorzystywać nabyte umiejętności w codziennym życiu, doskonaląc swoje informatyczne zdolności. Najważniejsze umiejętności, które nabędzie uczeń po ukończeniu kursu z informatyką europejczyka, to:

– udoskonalenie umiejętności i poszerzenie wiedzy z zakresu algorytmiki

– dobre opanowanie podstaw programowania wizualnego w Scratchu

– opanowanie programowania tekstowego w Pythonie

– dobre posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym, również w codziennym życiu

– opanowanie tworzenia reklam, zaawansowanych prezentacji multimedialnej, a także nagrywania dźwięku i optymalizacji plików graficznych

– opanowanie podstawowej obróbki cyfrowej filmów

– tworzenie stron internetowych.

Sposób na opanowanie nowoczesnych technologii

Dzięki podręcznikowi, uczniowie nauczą się, jakich narzędzi i poleceń mogą używać, aby w dziedzinie informatyki osiągać, to czego potrzebują. Informatyka europejczyka pomoże im w poznaniu różnych systemów operacyjnych i aplikacji, co sprawi, że nie będą czuli się zagubieni we współczesnym, cyfrowym świecie. W książce zaprezentowane są różnorodne programy, a także sposoby korzystania z nich, mogące ułatwić wykonanie określonych projektów i prac, również szkolnych.

Pomoc i komfort dla nauczycieli

Podręcznik informatyka europejczyka ma również wiele zalet z perspektywy nauczyciela. Przejrzysta forma i przystępny układ tematów ułatwiają prowadzenie interesujących zajęć i efektywne przekazywanie wiedzy uczniom. Treści, które zostały przedstawione w podręczniku, mogą być realizowane w zmienionej kolejności, co zapewnia komfort i różne możliwości prowadzenia lekcji.

Podręcznik wydawnictwa Helion to szansa na zainteresowanie uczniów niezwykłą dziedziną, jaką jest informatyka. Nabyte w trakcie pracy z książką umiejętności, przydadzą się uczniom nie tylko w szkole, ale także w życiu codziennym. To skuteczny sposób na zainspirowanie uczniów informatyką, a także na ich wszechstronny rozwój.